42ste Revue: “Herrok goesting” (2005)

Meneer ‘Je-m’en-fou is heel zijn leven lang diplomaat geweest, en in de vele landen waar hij ‘werkzaam’ was, heeft hij in totaal 18 bastaardkinderen verwekt. Nu zijn einde nadert, wil hij zijn fortuin aan hen nalaten. En Lewie krijgt de taak die nakomelingen op te sporen en uit te nodigen voor de erfenisverdeling,dit alles onder het waakzame oog van notaris De Roos. Alzo komt Lewie op de meest diverse plaatsen terecht, maar het resultaat is schijnbaar teleurstellend: niemand van de 18 nazaten heeft toegezegd dat ze op de dag van de erfenisverdeling aanwezig zullen zijn. Meid Leonie zal bijgevolg – volgens de wilsbeschikking van haar baas – alles erven. Om de bittere pil voor hem wat te vergulden wordt een show geënsceneerd, waarin Lewie en de overige leden van De Revue drie van zijn 18 kinderen ten tonele voeren, in ruil voor een stukje van de erfenis die Leonie te beurt zal vallen. Maar als Leonie – en DE REVUE – zich al in de handen wrijft, dagen op het einde toch alle nazaten op: die hadden hun komst bij wijze van verrassing geheim gehouden.